Het Betere Werken gebruikt verschillende werkvormen: