Onze trainingen vinden plaats in groepsverband, gecombineerd met individuele gesprekken.
De groepstrajecten kunnen variëren van duur van 2 tot 10 dagdelen, afhankelijk van de vraag, verspreidt over een langere periode.

Afhankelijk van de soort training of het soort traject hebben de individuele gesprekken het karakter van een coachingsgesprek of meer een ‘hands on’ karakter.

Als we aanschuiven op de werkplek en het werkplekbezoek staat in het kader van zelforganisatie of werkplekorganisatie, planning en e-mail management, dan richten we samen de werkomgeving opnieuw in, oefenen met toepassingen in het e-mailprogramma en gaan aan de slag met het samen maken van een haalbare planning met behulp van de digitale middelen die beschikbaar zijn. Tijdens het gesprek worden werkafspraken gemaakt en doelen gesteld voor het volgende werkplekbezoek. Het aantal gesprekken kan varieren van 1 tot 5, afhankelijk van wat nodig is en gewenst.

Vinden de individuele gesprekken plaats in het kader van duurzaam werken, werkdruk, stress of een ander traject, dan hebben de gesprekken een coachend karakter.

De combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele aandacht blijkt heel effectief te zijn.

Een aantal trajecten hebben we ‘op de plank’ liggen, voor andere trajecten wordt in samenspraak de inhoud vastgesteld.